Çevresel İzleme Planı Kapsamında İzlenecek Parametreler;

  • Deşarj ve Mevcut Su Kalitesi(Yeraltı suyu, yüzey suları ve deniz)
  • Atmosfer Emisyonları
  • Mevcut Hava Kalitesi
  • Toprak Kalitesi
  • Atık Yönetimi
  • Gürültü Kontrolü