Enerji yatırım projelerinin geliştirilmesi, en son teknoloji elektrik enerjisi üretim santrallarının kurdurulması ve/veya faaliyetteki santralların enerji verimliliğinin arttırılması, işletilmesi ve bakımı, elektrik enerjisi satışı ve enerji tedariği ile ilgili faaliyetlerinde;
  • Proje geliştirme, tasarım, tesis kurdurma ve işletimi süreçlerinde olası çevresel etkilerine öncelik vererek, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek tesisler ve sistemler kurdurmak,
  • Sürdürülebilir yaşamı desteklemek üzere yurt içinde ve yurtdışında erişilebilir, temiz, güvenilir, yüksek kaliteli ve ekonomik enerji kaynaklarını belirleyerek kullanıma almak,
  • Çevre ile ilgili mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • Çevre bilincini ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yaşam kültürünü geliştirmek için çalışanlarına eğitimler düzenlemek ve yöre halkının katılımına açık toplantılar yapmak,
  • Değişen çevre koşullarını dikkate alarak çevresel etkileri analiz etmek; çevre kirliliği oluşturmamak için gerekli tedbirleri almak; gelişmiş teknolojilerin ve mühendislik uygulamalarının ışığında sürekli iyileştirme anlayışına dayalı bir çevre yönetim sistemi uygulamak; tüm emisyon değerlerini halkımızla internet üzerinden sürekli paylaşmak,
  • Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını ölçmek, analiz etmek ve iyileştirmek,
  • Etkin bir Atık Yönetim Programı uygulayarak; yatırım projesinin tasarım, uygulama ve işletme dönemlerinde atık oluşmasını önlemek, oluşan atık miktarını azaltmak, mümkün olduğunda atık olabilecek ürünleri tekrar kullanmak, geri dönüşüm fırsatlarını değerlendirmek ve geri dönüşümü sağlanamayacak atıkların oluşması durumunda çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya edilmesini sağlamak,
  • “Hiçbir yatırım projesi gelecek nesillerimizden değerli değildir! “ ilkesi ile çalışmaktır.