Çevrenin korunması ve geliştirilmesi FİLİZ ENERJİ'nin “Sürdürülebilir Kalkınma” konusundaki taahhütlerinden birisi olup, bu konu FİLİZ ENERJİ - Kirazlıdere Termik Enerji Santralı’nın işletilmesinde yüksek öncelik taşımaktadır.

Bütün çevre koruma önlemleri ile birlikte inşa edilerek devreye alınacak olan FİLİZ ENERJİ - Kirazlıdere Termik Enerji Santralı; baca gazının arıtılması ile su kaynaklarının korunması alanında sahip olacağı gelişmiş çevre koruma sistem ve uygulamaları ile Türk Çevre Mevzuatı tarafından öngörülen sınır değerlerin ötesinde bir performans göstererek bu alandaki uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirecektir.

FİLİZ - Kirazlıdere Termik Enerji Santralı’nda kullanılacak olan çevre koruma sistem ve uygulamalarına örnek vermek gerekirse;

Kazan tasarımında kullanılan primer önlemlerle yanma sırasındaki azot oksit oluşumu azaltılacak, bacagazı desülfürizasyon tesisinde baca gazındaki kükürtdioksit arıtılacak, çok yüksek verimle çalışan elektrostatik filtrelerde ise baca gazında bulunan toz partikülleri tutulacaktır.

Ayrıca tüm atıksular; özel atıksu arıtma tesislerinde arıtılacak olup santralde oluşan kül gibi yan ürünler gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, inşaat ve yapı endüstrisinde katkı maddesi olarak kullanılacaktır.

Bununla birlikte; ISO - 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olacak olan FİLİZ - Kirazlıdere Termik Enerji Santralı, santral işletmeciliğinde kapsamlı bir “Çevresel İzleme ve Yönetim Programı” yürüterek bu alanda da Türkiye’de ki öncü tesislerden biri olacaktır.