Enerji yatırım projelerinin geliştirilmesi, en son teknoloji elektrik enerjisi üretim santrallarının kurdurulması ve/veya faaliyetteki santralların enerji verimliliğinin arttırılması, işletilmesi ve bakımı, elektrik enerjisi satışı ve enerji tedariği ile ilgili faaliyetlerinde;
 • Kurumsal kültürünün özünü oluşturan değerlerini Kalite Yönetim Sistemi’yle bütünselleştirmek,
 • İş süreçlerini risk bazlı yaklaşımla analiz etmek ve gerekliklere göre yapılandırmak,
 • Ölçülebilir iş hedeflerini gerçekleştirmek üzere kurumun her seviyesinde sonuç odaklı ve etik çalışmak,
 • Müşterileri, paydaşları ve tedarikçi zinciri ile birlikte ‘kazan-kazan prensibi‘ çerçevesinde kalıcı başarılarla sektöründe liderliğe ulaşmak,
 • İlgili mevzuat ve yönetim sistemi standartlarına uymak,
 • Yatırım projelerine uygun gelişmiş teknolojilerin uygulandığı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurdurmak,
 • Türkiye elektrik piyasası kuralları çerçevesinde sürdürülebilir, kaliteli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi üreterek ve/veya tedarik ederek satmak,
 • Müşteri memnuniyetinin tespit, takip ve iyileştirilmesinde;

  • Şeffaf
  • Erişilebilir
  • Müşteri odaklı
  • Nesnel
  • Cevap verebilme yetkinlik ve sorumluluğu taşıyan
  • Hesap verebilir
  • Bilgi gizliliğine dayalı
  • Müşteriye ek maliyet /yükümlülük getirmeksizin şikayetini derleyen
  • Sürekli iyileştirme anlayışına dayalı
  • Müşteri profil ve gereksinimlerine uygun

       hizmet sunmak,
 • Standartlarını izlediği diğer yönetim sistemleri ile Entegre Yönetim Sistemi anlayışı içinde sistemlerin performansını ölçülebilir hedeflerle izlemek, analiz etmek ve sürekli iyileştirme sistemini etkin ve verimli şekilde uygulama taahhüdü ile çalışmaktır.